Red Axes - Trips #2: In Vietnam EP

A1:    Ho Chi Min (Feat. Bèo Dat Mây Trôi & Hcmc Students)

A2:    Hanoi (Feat. Cô Ðôi Thu’o’ng Ngàn & Viet Rice Band)

B1:    Phu Quok (Feat. Minh Duong)

B2:    Hue (Feat. Music Acadamy Students)

Артикул: K7386EP

2800

Нет в наличии

Сопутствующие товары: